Tekijä: Tietosuojavastaava

0 commentstietoturva

Mitä tietosuoja on?

Tietosuoja (englanniksi information privacy / data protection) on osa yksityisyyden suojaa. Tietosuojan perimmäinen tarkoitus on varmistaa, että yritykset käsittelevät henkilötietoja lain mukaan ja vain laissa sovitusti. Jos yritys pitää tietosuojarekisteriä, rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa rekisteristä.

0 commentsUncategorized

Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen

Palveluiden ja hankintojen kilpailuttaminen on äärimmäisen tärkeää. Tätä tekevät niin kuluttajat kuin isot hankintayhtiöt ja myös valtiot. Jos olet myymässä tuotetta tai palvelua julkiselle puolelle, tulee ottaa huomioon muutama tärkeä seikka. Mikä on julkinen hankinta? Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia kaupunkien, valtioiden tai vastaavien yksikköjen tekemiä hankintoja tai ostoja. Hankinta tarkoittaa että palvelu tai tuote ostetaan ….  Read More

0 commentstietoturva

Tietosuojavastaavan roolit

Tästä pääset etusivulle Mikä on tietosuojavastaava? Tietosuojavastaava on asiantuntija, jonka pitää toimia rekisterinpitäjän apuna ja tukea rekisterinhallitsijaa lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisessa. Tietosuojavastaava toimii organisaation sisäisenä asiantuntijana, joka seuraa henkilötietojen oikeanlaista käsittelyä ja auttaa säännösten seuraamisessa ja noudattamisessa. Tietosuojavaltuutetut pankeissa Pankkien toimintaa säätelee laki, joka velvoittaa rahoituslaitokset tunnistamaan asiakkaansa. Näin ollen pankin tulee muun muassa todentaa asiakkaidensa henkilöllisyydet. Asiakkaan ….  Read More

0 commentsdigitalisaatiotietoturvadigitalisaatio

Miten digitalisaatio ja tietoturva kohtaavat?

Riskienhallinnan kannalta mielenkiintoinen ilmiö on uudenlaisten luottamusmekanismien yleistyminen. Suuret digitaaliset alustat keräävät käyttäjiä yhteen ja keskeistä on tiedon avoimuus ja tasapuolisuus palveluiden ja tuotteiden myyjien sekä ostajien välillä. Myös sekä ostajat että myyjät arvioidaan, mikä laskee väärinkäytösten määrää. Voidaankin väittää, että perinteiset regulointijärjestelmät menettävät merkitystään. Valitettavasti digitalisaatio ei ole vielä tuonut ratkaisua tietoturvan varmistamiseen sormia ….  Read More

1 commentsdigitalisaatiotietoturva

EU:n tietosuoja-asetus ja tilivelvollisuuden periaate

Joulukuussa koitti vihdoin se hetki, jota kaikki tietosuoja-ammattilaiset ja varmasti muutkin tietosuojan kanssa työskentelevät ovat hartaasti odottaneet. Miltei neljän vuoden tiukkojen neuvottelujen jälkeen tietosuoja-asetuksen lopullisesta tekstistä päästiin yhteisymmärrykseen kolmikantaneuvotteluissa. Kun pöly on alkanut laskeutua, on viimeistään nyt hyvä aika analysoida, mitä tulevat vaatimukset todella pitävät sisällään ja mitä ne tarkoittavat oman organisaation kannalta. Asetus vahvistaa vanhoja tietosuojaperiaatteita ….  Read More